PSVT-SSPL2.8Y

Art.nr: 1300SSPL28Y
  • PSVT Voedingkabel tbv Low Budgetset 5"